HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ THANH THUỲ

Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ THANH THUỲ
Mã số thuế: 0104134167
Địa chỉ: Thanh Thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuế
Giấy phép số: 01X0010
Ngày cấp giấy phép: 23/02/2009
Ngày hoạt động: 23/02/1998 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại: 0433973125

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan A01 (Chính)

 

Bài viết liên quan