HTX TÍN DỤNG NHÂN DÂN THANH THUỲ

Mã số thuế: 0500294333
Địa chỉ: Thanh thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Giấy phép số: 65/NH-GP
Ngày cấp giấy phép: 06/12/1996
Ngày hoạt động: 12/01/1997 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại: 034873203

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động cấp tín dụng khác K64920 (Chính)

 

Bài viết liên quan