TRUNG TÂM GIỐNG THUỶ SẢN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0104156650
Địa chỉ: Xã Thanh Thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu N829 (Chính)

 

Bài viết liên quan