TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH THUỲ

Tên giao dịch: TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH THUỲ
Mã số thuế: 0104003358
Địa chỉ: Thanh Thuỳ- Thanh Oai, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu N829 (Chính)

 

Bài viết liên quan