TRƯỜNG THCS THANH THUỲ

Mã số thuế: 0103438148
Địa chỉ: Gia vĩnh thanh thuỳ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc O84 (Chính)

 

Bài viết liên quan