TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỲ

Mã số thuế: 0103151064
Địa chỉ: Thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thuỳ,, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Giáo dục tiểu học P85200 (Chính)

 

Bài viết liên quan