UBND XÃ THANH THUỲ

Mã số thuế: 0103183789
Địa chỉ: Xã Thanh Thuỳ,, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp O84112 (Chính)

 

Bài viết liên quan